Bakom satsningen står Länsstyrelsen Östergötland, Skogsstyrelsen, Region Östergötland, Linköpings universitet och Vreta Kluster.

- Vi vill visa hur branschen samarbetar, hur värdekedjan ser ut och att det finns ett ansvarstagande hos de aktörer som finns med i värdekedjan, sa Anna Hamilton, distriktschef på Skogsstyrelsen i samband med lanseringen.

De framtagna materialen lyfter fram olika perspektiv och inbjuder till samtal om skogen. Anna Åman Sigbjörnsson, verksamhetsutvecklare skog på LRF Östergötland, är en av de personer som medverkar i podden. Hon medverkade också under ett panelsamtal vid lanseringen och fick då bland annat frågan vad som är viktigast ur den enskilde skogsägarens perspektiv.

- Framtidstro och lönsamhet. Skogsägarna är enskilda företagare som behöver ha en utkomst av sin näring, svarade Anna som vidare lyfte upp betydelsen av bra vägnät och bra boendemiljöer på landsbygden.

Panelsamtalet mynnade ut i ett samtal om skogsnäringen. Två frågor som kom upp var dels utmaningen med arbetskraftsförsörjning, dels behovet av samverkan mellan universitet och industri.

Tanken är alltså att materialen som tagits fram ska leda just till samtal om skogen. Christer Segerstéen, Södras tidigare ordförande, hyllar satsningen:

- Ut med det i skolorna. Det här är ett sammanfattnings-material som är unikt, något bättre material har jag inte sett, kommenterade han under lanseringen.

På länsstyrelsens hemsida finns poddarna, filmerna och trycksaken.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida