Ett spår är att hjälpa SCAN HK att hitta naturbetesuppfödare till en stor kund som ska sälja naturbeteskött på nationell nivå. Ett annat är att försöka lösa upp några av de knutar som hittills hindrat lokalt naturbeteskött att, i större mängd, komma ut på den offentliga marknaden.

Fem gårdar kan få specialisthjälp
Men utmaningar finns på fler nivåer, även ute på gårdarna. Projektet Naturbeteskött från Östergötland har därför satt av resurser för att skicka ut specialister till åtminstone fem naturbetesgårdar för att där identifiera flaskhalsar och tillsammans med uppfödaren hitta lösningar som kan underlätta uppfödningen av naturbeteskött.

Goda råd ökar lönsamheten
— Det övergripande målet för rådgivningen är att öka lönsamheten hos uppfödarna, men också att skapa en bättre arbetssituation och lösa rent tekniska utmaningar så att vi får en mer uthållig naturbetesproduktion, berättar projektledare Anna Jamieson som uppmanar de uppfödare som har specifika utmaningar att höra av sig till projektet.

Läs mer om projektet Naturbeteskött från Östergötland

Kontakta projektledare Anna Jamieson på tfn 076-7657740 eller maila anna@naturbete.se .