En inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort, visar att barkborrens angrepp i södra Sverige omfattar cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog. Som jämförelse låg angreppen efter stormen Gudrun 2005 på omkring 1,5 miljoner kubikmeter. Med dagens virkespriser handlar det om skog för drygt en miljard kronor.

Bort med vindfällor och angripen skog
Skogsstyrelsen uppmanar alla skogsägare att se över sina skogar, avverka skadade träd, ta ut dem ur skogen och begränsa skadorna så gott det går. Vindfällor som ligger kvar blir lätt yngelplatser för skadedjuren.

– Det kommer att krävas ett stort engagemang av alla inblandade. Vi uppmanar alla att gå ut för att se om man hittar angrepp. Sedan får man kontakta sin lokala virkesköpare eller inspektor för att få bort angripna träd så snabbt det går, säger områdeschef Andreas Johansson.

Snabb information avgörande
Att få bort vindfällen och insektsskadade träd från skogen är viktigt för att både rädda eventuellt virkesvärde och bromsa spridningen av granbarkborren. Detta kan göras direkt i en skogsägar-app. Genom att markera och sätta en symbol på telefonens karta går meddelandet vidare till Södra skogsägarnas fältpersonal.

– Hur stor andel skadade träd som ännu inte upptäckts är svårt att bedöma. Men som skogsägare är det viktigt att du inventerar din fastighet så snart som möjligt. Har du inte möjlighet att göra det själv ska du kontakta din virkesköpare för att få hjälp, säger Johansson.

Anmäls att virket är utkört ökar även chansen att granbarkborren åker med till industrin.

Mer information:
Skogsstyrelsen om granbarkborrar
Södra skogsägarna om granbarkborrar
Länsstyrelsen om granbarkborrar