Under söndagen den 24 februari publicerade Norrköpings Tidningar och Östgöta Correspondenten ett reportage om djurhållning i svenska och östgötska lantbruksstallar. Ingången är filmer från djurrättsaktivister, filmade någonstans – oklart var, i samband med ett olaga intrång.

– Ingen i branschen gagnas av att djur far illa och att den svenska djurskyddslagen inte efterlevs, säger Peter Borring LRF Östergötlands ordförande.

Den nationella livsmedelsstrategin
– Vi har en hög ambition vad gäller djuromsorg. Det finns ett stort engagemang och intresse för detta bland våra medlemmar, betonar Borring.

LRF står bakom den nationella livsmedelsstrategins mål att det ska ske en tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen. Djuromsorg ska förenas med stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Jämfört med utländsk produktion är svensk djurhållning ett mervärde och en kvalitetssäkring.

Lagstiftning som ger trygghet
– Vi är stolta, men aldrig nöjda. Det sker ständigt fortlöpande arbete och utveckling på landets gårdar. Våra grisar har knorren kvar, har en bra omsorg och behöver ingen antibiotika annat än när de är sjuka, säger Borring.

Svensk matproduktion grundar sig på världens mest omfattande lagstiftning. Detta är grunden för den produktion som bedrivs i Sverige idag. Något vi är stolta över. Svensk produktion har många kontrollfunktioner för att säkerställa att missförhållanden som inte är enligt lagen fångas upp.

Utvecklar, förnyar och förbättrar produktionen
Men även lantbrukare kan råka ut för tråkiga händelser. Därför har LRF ett brett nätverk med kunniga människor i branschen som stöttar lantbrukare när de på ett eller annat sätt har det tufft. Vi kallar detta för bondekompis och omsorgsverksamheten. Det kan handla om tillfälliga kriser såsom ett sjukdomsutbrott, ekonomiska utmaningar, torka eller brand.

– Sverige blir vad vi äter. Genom att välja lokalproducerade varor och svenskt kött skapas bättre förutsättningar för våra bönder.  Då får vi möjlighet att fortsätta utveckla, förnya och förbättra vår produktion, säger Borring som märker ett ökat stöd från handlare och konsumenter.