I mitten av januari träffades drygt 20-talet upphandlare, kostchefer, grossister och lantbrukare på Vreta Kluster. Det var projektet Naturbeteskött från Östergötland som hade bjudit in till en workshop på temat:

Hur ökar vi volymerna Naturbeteskött i de offentliga köken?

Kostchefer och måltidsansvarig från sex kommuner och Region Östergötlands måltidsägare representerade den offentliga marknaden. Både lamm- och nötköttsuppfödare representerade uppfödarsidan. Två av Östergötlands grossister med inriktning på offentlig upphandling fanns också med.

Workshop lyfte fram mervärden

Workshopen inleddes med ett föredrag om Naturbetesköttets mervärden och hur de säkras i den certifiering för Naturbeteskött som finns inom IP Sigills kvalitetssäkring. Christina Enudd, ansvarig för offentlig upphandling inom den regionala livsmedelsstrategin, berättade hur det går till att svara på en offentlig upphandling och vilka krav som ställs på en lantbrukare som vill sälja till kommunala och regionala kök.

Deltagarna satte därefter, under ledning av Louise Ridderström, Östgötamat, tänderna i frågor som:

  • Vilka spin-off effekter får servering av Naturbeteskött i offentliga kök?
  • Vad är viktigt för att en provupphandling ska kunna komma till stånd i din kommun/region?
  • Vilka volymer är det vi pratar om/vad innebär en servering Naturbeteskött i min kommun/region?
  • Vilka utmaningar/ flaskhalsar ser ni för en ökning/påbörjad försäljning av Naturbeteskött?
  • Hur löser vi dem?

Projektledare Anna Jamieson är glad över att intresset för Naturbeteskött är så stort på den offentliga marknaden. Inom kort räknar hon med att Projektet kommer tillbaka med konkreta förslag och åtgärder för att möta efterfrågan. Förhoppningen är att matgäster kommer att se resultat i menyer och på tallrikar redan under våren.