LRFs regionstyrelse vill ha en god kontakt med länets beslutsfattare, och bjuder därför in länets riksdagspolitiker att träffas på tu man hand och prata om jord- och skogsbruk. Betty och Sofia träffades fredagen den 1 februari 2019.

- Jag har haft trevligt besök på förmiddagen - Betty Malmberg, riksdagsledamot för moderaterna som bland annat är ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Betty är utbildad agronom och visar stort intresse och bred kunskap för frågor som rör vår verksamhet. Vi hade intressanta och givande samtal om bland annat produktionsjordbruk, livsmedelsstrategi, konkurrenskraft, klimat, biodrivmedel och skog, berättar Sofia Persson.

LÄS MER: om gården och verksamheten på Fall.