Malmölandet och Händelö är ett område för industri som ligger strategiskt med tillgång till hamn, europaväg och järnväg. Området är föreslaget som riksintresse för industriell produktion och beslut fattas inom kort av Tillväxtverket, skriver Norrköpings kommun på sin webbplats.
 
- Vi är inte är emot samhällsutvecklingen, men det är mycket olyckligt att man bygger enorma lagerlokaler för produkter som i sig inte är hållbara eller livsnödvändiga på en del av landets bästa jordbruksmarker. Det är verkligen inte i linje med miljömålen i Agenda 2030, säger Marit Bohlin som är ledamot i LRFs regionstyrelse.
 
Marit Bohlin tycker att hon och Magnus Ek hade ett bra samtal i frågan.
 
- Vi kom inte fram till någon konkret lösning, men hade en bra dialog. Han tycker att vi ska trycka mera på förlorade naturvärden och biologisk mångfald vid byggande på jordbruksmark med tillhörande skogsbackar. Han kommenterade också att han tror att skyddet av åkermark är svagare än skyddet av skog och att det därför är enklare att bygga på jordbruksmark.

LRFs regionstyrelse vill ha en god kontakt med länets beslutsfattare, och bjuder därför in länets riksdagspolitiker att träffas på tu man hand och prata om jord- och skogsbruk. Magnus Ek och Marit Bohlin träffades fredagen den 15 februari 2019.