För första gången sköts det över 100 000 vildsvin i landet under en enda jaktsäsong. Det fälls numera långt fler vildsvin än älgar i Sverige. Ett av de län där avskjutningen ökat mest jämfört med föregående år är Östergötland.

Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet kostar vildsvinen det östgötska lantbruket 91 miljoner kronor per år. Örebroarna drabbas av 78 miljoner kronor och 35 miljoner belastas sörmlänningarna med. Siffrorna är från 2015. Sedan dess har utvecklingskurvan för viltstammen varit brant.

Ett stort ansvar för markägarna

— Vi har som markägare och jägare ett stort ansvar att hålla vildsvinsstammen på en acceptabel nivå, menar Anders Wetterin, expert inom jakt och vilt på Lantbrukarnas Riksförbund och tillägger:

— Vildsvinen får inte begränsa lönsamheten och utvecklingen inom Den gröna näringen. Markägare måste ta ansvar för lokal förvaltning och att i samråd och avtal sätta ramar för avskjutning, skadenivåer, skyddsjakt och eventuell åtling.

Lång jakttid på vildsvin

Enligt LRFs uppfattning har alla markägare ansvar för att viltförvaltningen inte påverkar grannmarkernas jord- och skogsbruk negativt

Vildsvin kan jagas året runt då årsungar alltid är lovliga och vuxna grisar har lång jakttid. Höstens rika ekollonskörd har ökat oron för en explosion av stammen. Forskningen visar att man behöver skjuta halva beståndet varje år om stammen ska vara intakt, vill man minska stammen behöver man öka avskjutningen.

Stor oro för utvecklingen

Som enda län pekas Södermanland som rött i Jägareförbundets genomgång när de med trafikljus visar situationen i landet. Här krävs extra vaksamhet på grund av en stark tillväxt och ökat antal rapporterade skador på. Andelen rapporterade trafikskador med vilt ökade också under 2018.

— Antalet viltolyckor i trafiken med vildsvin skenar med avsevärda kostnader för samhället och lidande för inblandade, det finns även en befogad oro för spridning av Afrikansk svinpest, så det finns många skäl att minimera vildsvinsstammen, påpekar Anders Wetterin.