– Om man exploaterar jordbruksmark kan man aldrig återvinna bördigheten igen. Så vi måste vara väldigt rädd om den åkermark vi har, säger Göran Toss, ordförande för Naturskyddsföreningen i Östergötland.

– Linköpings och Norrköpings kommuner är väldigt aggressiva när det gäller att bygga på jordbruksmark. Båda städerna har alternativ mark att bygga på. Men i det korta perspektivet är det lättare att bygga på platt jordbruksmark än i en skogsbacke, säger Magnus Svensson från LRF:s styrelse i Östergötland.

Lyckades stoppa tvångsinlösningen
På Malmölandet utanför Norrköping vill kommunen att 100-tals hektar högproduktiv jordbruksmark ska ge plats åt lager, industri och logistik.

Men i sista stund stoppades tvångsinlösningen av marken. Kommunen ska nu utreda alternativ för att hitta en kompromiss, som inte hindrar samhällets tillväxt.

– Eftersom vi känner att vi har rätten på vår sida lyfter vi upp frågan om Malmölandet ordentligt på agendan, säger Magnus Svensson som kan tänka sig att gå till domstol.

Länsstyrelsen ogillar utvecklingen
Även länsstyrelsen reagerar. Råden till länets kommuner har skärpts. De kräver att kommunerna söker alternativa platser och lösningar för städernas utveckling, för att inte bygga på områden med värdefull jordbruksmark.

– Kommunerna skulle ha minst en person, tjänsteman eller politiker, som verkligen kan de här frågorna och ser de långsiktiga konsekvenserna av det här lättvindiga sättet att bebygga produktiv jordbruksmark, säger Magnus Svensson.