- ATL har ett stående inslag som heter Fråga juristen. I tidningen den 25 mars besvaras en fråga om elledningar över jordbruksmark, som jag tror fler markägare kan ha nytta av, säger Angelica Billevik.

"Vi är lantbrukare som ska få ledningsdragning över våra fastigheter, vilket kommer att ödelägga delar av den produktiva marken. Vi vill driva frågan att ledningen ska grävas ner i marken i stället för den planerade luftledningen. Så, Lisa, hur bär vi oss åt för att få framgång med detta?"

Klicka här för att läsa juristen Lisa Kylenfelts svar.