Sofia är lantbrukaren som föder upp köttrasdjur som en del i nötköttsproduktionen. Hon arbetar även med avel och ser till att hålla ett öppet landskap genom att låta djuren beta markerna. ”

– Kort sagt, vi producerar kött av gräs.

Var hittar du motivation och energi?
– 
Det känns bra i magen att få producera mat som alla behöver. Mest spännande är det att få arbeta med biologin och det naturen ger oss. Sedan är det himla roligt att få vara egen företagare.”

Hur blir man som du?
– Jag är utbildad agronom, men det finns många vägar in i yrket. Viktigast är ändå att få jobba med det man trivs med.

Vad händer nu?
– Vi jobbar just nu för att säkra årets foderskörd. Efter den varma och torra sommaren har vi en del utmaningar att arbeta med och tar nu till extra åtgärder för att trygga fodertillgången.