- Jag visade honom Malmölandet utanför Norrköping och den markexploatering som nu sker där. Vi pratade särskilt om Norrköpings kommuns planerade expropriering av delar av Björnsnäs gård, säger Marit Bohlin.

Frågan om byggnation på åkermark är högaktuell. Norrköpings kommun har stora expansionsplaner för industriändamål samtidigt som marken i området är högproduktiv åkermark som används för livsmedelsproduktion.
 
- Vi är inte är emot samhällsutvecklingen, men det är mycket olyckligt att man bygger enorma lagerlokaler för produkter som i sig inte är hållbara eller livsnödvändiga på en del av landets bästa jordbruksmarker. Vi från LRF tycker att kommunen borde gå i framkant och satsa på hållbarhet och livsmedelsproduktion precis som den nationella livsmedelsstrategin säger, berättar Marit Bohlin.
 
LRF:s regionstyrelse vill ha en god kontakt med länets beslutsfattare, och bjuder därför in länets riksdagspolitiker att träffas på tu man hand och prata om jord- och skogsbruk.