Östergötlands kornbod höll på att bli rangerbangård och industrimark. Men nu bromsar Norrköpings kommun processen för att se om det finns andra möjligheter att utveckla staden samtidigt som jordbruksföretagets framtid kan säkras.

– Vi är tacksamma över att kommunen stoppat processen och vill belysa komplexiteten i detta fall, men vi ska inte glömma att planerna för området ligger kvar, säger markägaren Henning Trozelli till P4 Östergötland.

Livsmedelsstrategi och äganderätt
LRF har, med stöd i livsmedelsstrategin, agerat med kraft i frågan. När matproduktion ska öka både lokalt och i hela Sverige blir det märkligt att ta bort 100-tals hektar av den bästa jordbruksmarken.

Samtidigt är äganderätten central. Markägaren måste kunna bestämma över sina ägor samtidigt som en företagare ska kunna planera sin verksamhet.

– Vi måste ha en stark lokal livsmedelsproduktion. Den stora importen av mat som sker i dagsläget är inte hållbar. Att så här mycket jordbruksmark i Östergötland totalförstörts är ett problem, menar Trozelli.

En intressekonflikt
Norrköpings kommun bromsar nu processen och öppna ärendet igen.

– Det finns en genuin intressekonflikt där jordbruket står mot kommunens intresse av att utveckla industrier, men vi upplever att det finns en möjlighet att nå en kompromiss säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) till P4 Östergötland.

Men det är inte bara här intressekonflikten finns. Enligt Jordbruksverket är Östergötland sämst i klassen, det län i Sverige där byggplaner på jordbruksmark ökat mest de senaste åren. Här utmärker sig Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby, något LRF bevakar och kritiserar.

"Försök hitta alternativa platser"
Istället för att bygga på områden med värdefull jordbruksmark vill LRF att kommunerna undersöker alternativa platser och markområden.

Henning Trozelli är den sjätte generationen i familjen som äger Björnsnäs gård på Malmölandet utanför Norrköping. På gården bedrivs bland annat kycklinguppfödning och spannmålsproduktion som sysselsätter mellan 80–100 personer.

Läs och lyssna mer på SverigesRadio P4 Östergötland.