Informationsmötet hölls tisdagen den 26 februari i kommunhuset i Linköping. Inbjudna var lantbruksföretagare i kommunen, men också alla med intresse att veta mer om hur tillsynen går till. För att nå så många som möjligt fanns tre tidpunkter att välja mellan, klockan 15.00, 17.00 eller 19.00. Totalt kom cirka 60 personer.

- Det var väldigt bra! Det är positivt att vi lantbrukare visar att vi vill komma när sådana här träffar arrangeras, säger Per Wendler nötköttsproducent och förtroendevald i LRFs regionstyrelse.

"Avdramatiserar kontrollbesöket"

Träffen började med presentation av miljökontoret, ny hemsida, ny broschyr, ny utformning av tillsynsprotokoll och visning av en ny film om tillsyn där Per Wendler har huvudrollen. Programmet fortsatte med råd om klurig lagstiftning kring cisterner, kemikalier, sprutjournalen, växtnäring, avfall och farligt avfall samt tips på hur man kan förbereda sig inför miljökontorets besök.

- Sådana här träffar avdramatiserar kontrollbesöket, eftersom det är ett tillfälle när man kan ställa frågor som man inte vill ställa under själva kontrollen hemma på gården. Det är inte heller farligt att ringa och fråga miljökontoret hur man ska hantera olika händelser, berättar Per Wendler.

Kommunen vill informera mera

Kommunen spelade in att de önskar fler plattformar att informera om nyheter. Till exempel när LRF-avdelningar har årsmöten eller ordnar andra aktiviteter.

- Det behöver inte alltid handla om tillsyn, utan kan vara i en aktuell sakfråga som kommunen arbetar med. Vatten skulle kunna vara ett sådant ämne. Det handlar om att skapa en god dialog och det behöver inte vara så uppstyrt, avslutar Per Wendler.