Efterfrågan på lokalproducerat och svenskt råvaror är stark bland konsumenter och handeln liksom hos offentliga kök och restaurangsidan. Tillsammans med HK Scan väljer nu Coop att börja sälja certifierat naturbeteskött i sina butiker över hela landet.

– Fantastiskt. Det är första gången en stor landsomfattande kedja väljer att satsa på certifierat från naturbetesdjur. Det här betyder mycket och skapar helt nya möjligheterför våra medlemmar, säger Anna Jamieson, projektledare inom Naturbeteskött i Östergötland.

Viktigt genombrott
Under vintern har projektet haft en rad träffar och aktiviteter, bland annat med HK Scan. Det har resulterat i att kontakter har knutits med ett flertal uppfödare runt Linköping, som nu blir leverantörer i Coops satsning på certifierat naturbeteskött till konsument.

För Coop är det ett strategiskt val. Naturbetesmarkerna är de mest artrika vi har i vårt land. Här finns utrotningshotade växter, insekter och fåglar. Betesdjuren ser till att hålla landskapen öppna och är en förutsättning för den biologiska mångfalden. Utan naturbetarna skulle markerna växa igen.

Cetifierat och sigillmärkt
– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda svenskt naturbeteskött i alla Coops butiker. Köttet håller en hög kvalitet och lantbrukaren får extra betalt för att djuren vårdar den biologiska mångfalden när de håller dessa viktiga marker öppna, säger Majsan Pense, kategorichef för kött på Coop.

Det kött som Coop erbjuder är certifierat och följer de regler som finns för märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött. Märkningen ställer bland annat krav på att djuren ska gå på naturbetesmarker på sommaren, men även att de får en stor andel grovfoder på vintern.

Köttet är mörat i minst två veckor och kommer att finnas som entrecote, flankstek, grytstek, lövbiff, nötstek, oxfilé, rostas, ryggbiff, nötfärs och hamburgare.

Läs mer om projektet, klicka här.

För mer information, kontakta:
Anna Jamieson på telefon 076-765 77 40 eller via e-post: anna@naturbete.se