Norra Kärr, som ligger på gränsen mellan Småland och Östergötland, är sedan tidigt 1900-tal känt som en av ganska få förekomster i Sverige av alkalina bergarter. Det vill säga bergarter som är mindre sura och innehåller mindre kvarts än de dominerande graniterna och gnejserna. De eftertraktade jordartsmetallerna, som bland annat används till elektronikprodukter, förekommer aldrig i höga halter varför stora mängder malm måste brytas, vilket i sin tur leder till stora volymer avfall. I detta finns ofta även giftiga tungmetaller. Blir det en gruva i Norra Kärr riskerar vattensystemen i både Vättern och Svartån att förorenas ifall invallningarna till lakresterna skulle brista.

- Naturskyddsföreningen anser att platsen för en gruva, över en dricksvattentäkt för 250 000 personer, är sämsta tänkbara. Snart kommer även Örebro att ta dricksvatten från Vättern. Gruvdammar brister även i utvecklade länder. Man glömmer allt för snabbt de dammkatastrofer som ger tungmetallförgiftningar, säger Göran Toss ordförande för Naturskyddsföreningen i Östergötland.

Peter Borring, LRF Östergötlands ordförande, är också bekymrad och ifrågasätter om politiken har förstått konsekvenserna av den nuvarande mineralstrategin men även intressekonflikterna med exempelvis livsmedelsstrategin.

- Vi ser stora miljörisker med en gruvetablering i Norra Kärr. Vi ser också hur dagens minerallagstiftning är utformad för att gynna mineralsektorn på bekostnad av matproduktionen. Det har gjort att vi, två stora organisationer, sett vikten av att tillsammans bilda opinion mot en gruva i det här området och för en förändrad minerallagstiftning, säger Peter Borring.

Var är vi i processen?

Länsstyrelsen i Jönköpings län begärde i juni 2018 att ansökan från gruvbolaget Tasman Metals AB behövde kompletteras. Bolaget har därefter kompletterat handlingarna till Bergstaten, vilket länsstyrelsen den 8 mars 2019 lämnat nytt svar på där de avstyrkt bolagets bearbetningskoncession utifrån tre skäl; påverkan på miljön i Natura 2000-områden, miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller inte tillräckliga krav samt att sjön Vättern kan påverkas. Ärendet ligger nu hos Bergstaten.

Möte i riksdagen i maj

För att lyfta vatten, miljö och markägarperspektivet arrangerar LRF och Naturskyddsföreningen ett seminarium i riksdagen den 7 maj. Du kan visa ditt stöd genom att skriva under namninsamlingen som kommer att överlämnas till politikerna.

LÄS MER om gruvplanerna och förslagen på lrf.se/norrakarr.