Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukaren och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Genom frivilliga åtaganden är Greppa Näringen ett utmärkt sätt att stärka miljöarbetet inom lantbruksbranschen istället för fler tvingande lagkrav.

Från LRF deltog Per Wendler i regionstyrelsen och Erica Pershagen som ansvarar för vatten- och miljöfrågor på kontoret. Andra deltagare var Per Pålsson, lantbrukare Åby Storgård, Maria Gustafsson, länsstyrelsens miljöskyddsenhet och Maria Källming på länsstyrelsens lantbruksenhet.

- Det var ett jättebra möte där vi utvärderade förra året och spånade nya idéer för 2019. Några reflektioner är att Greppa Näringen går starkt framåt, vilket är jätteroligt! För det här året diskuterade vi gruppaktiviteter med teman som bevattning, kombidammar, stallgödsel och utfodring, berättar Erica Pershagen.

Av åker- och betesarealen i Östergötland brukas 45 procent av lantbrukare som är medlemmar i Greppa Näringen.

Läs mer om Greppa Näringen och hur du tar del av rådgivningen på www.greppa.nu.