Med helhetssyn ska Den gröna näringen stärkas, utvecklas och ge mer jobb. Det menar Sophia Jarl, oppositionsråd för moderaterna i Norrköping som har partikamraten och lantbrukaren Per Helgessons vid sin sida.

– Lantbruk är kanske ett lite nyare område för kommunpolitiker. Vi pratar om mat, kost och landsbygdsutveckling. Men det är dags att ta ett helhetsgrepp. Det handlar om företagande, här finns många sysselsatta, vi har en stad som vill växa och ska ta hänsyn till livsmedelsstrategin.

När Sophia och Per hört sig för och tittat på andra kommuner har de inte hittat någon som har en lantbruksstrateg eller lantbrukssekreterare. Den kunskap som finns är spridd på många förvaltningar och kontor, ofta fragmentarisk och inte särdeles djup eller långsiktig.

– De gröna näringarna är stora i Östergötland och vi ser en potential att de kan bli ännu större, men samarbetet från Norrköpings kommuns sida har haltat något. Vi har inte haft det fokus man skulle kunna önska, säger hon.

– Det behövs någon som kan hålla ihop helheten i kommunen, tycker Per Helgesson som har erfarenheten av att kommunens tjänstemän ibland saknar kompetens för att förstå lantbrukets möjligheter, utmaningar och problematik.

Precis i dagarna pågår en omorganisation inom samhällsbyggnads- och tekniska kontoren som borde kunna öppna upp för ett nytänkande, menar Sophia Jarl. Hon inte ser att kommunen skulle behöva utöka tjänstemannastaben med en nyanställning. Genom att samla ihop uppgifter, uppdrag och ansvarsområden som lutar åt lantbruk och landsbygd stärks den kommunala kompetensen.

– Vi behöver bli vassare och smartare. Livsmedelsstrategin talar om utveckling. Vi ska välja mer lokalproducerat – vilket ställer krav på upphandlingsenheten. Då kan vi heller inte tillåta byggnation på Sveriges bästa jordbruksmark. Näringen har stort behov av arbetskraft och vi har grupper som söker sysselsättning. Norrköping måste bli bättre på matchning.

Det ett parti som lägger fram förslaget. Men Per Helgesson ser inget kontroversiellt i tanken. Ett flertal politiker och partier som borde kunna ställa sig bakom motionen.

– Någon måste ta första steget och våga pröva något nytt. Vi står mitt i en miljödebatt med klimatpåverkan som drabbar alla. Den tekniska utvecklingen går extremt fort och kräver att företagarna orkar investera för att hänga med. Här kan Norrköping ligga i framkant och med underbyggda beslut underlätta lantbrukarnas vardag, menar Per.

Text: Carl Sellling