En av aktiviteterna i det Vinnovafinansierade projektet Agtech 2030 är att Tekniska högskolan vid Linköpings universitet låter civilingenjörsstudenter få möta lantbrukets möjligheter och utmaningar.

Här ska studenter få problematisera, tänka i nya banor och få utveckla affärsidéer kopplade till djuren i lantbruket. Men i projektet finns en stor utmaning. Större delen av ingenjörsstudenterna har ingen naturlig koppling till lantbruk och saknar därmed kunskap om dagens lantbruk.

Receptet har blivit att bjuda in lantbrukare till seminarier och föreläsningar. Under ett tvåtimmarsseminarium fick Sofia Person, nötköttsbonde på Vita Fall, berätta om de utmaningar hon möter som uppfödare av köttdjur i norra Östergötland där hon också bedrivet ett avelsarbete.

- Det är roligt att vi bjudits in och att LRF får vara del av denna satsning. Som bonde och biolog är det också roligt att få träffa studenter och ta del av deras tankar. Att också få fungera som en brygga till vår vardag gör kanske också att innovation och teknik verkligen kan komma till nytta på rätt sätt stödja oss i arbetet, säger Sofia.

Hon berättade om hur det är att ta emot 150 kalvar under ett par månaders tid och att försäkra sig om att korna får den hjälp de behöver när de ska kalva, att kalven får den viktiga råmjölken, att djuren är trygga på betena trots att det rör sig en och annan varg i området.

Men även hjortar och vildsvinen ställer till det på vallarna och annan mark. Hon illustrerade sitt företag med bilder och berättade om hur hon som lantbrukare resonerar inför investeringsbeslut, viktig information för studenterna som nu ska tillämpa sin teknikkunskap för att utveckla smarta lösningar.

Efter lunch den 22 maj blir det en minimässa och öppet seminarium på Vreta kluster där ett tjugotal studentgrupper presenterar sina arbeten.

Text: Carl Selling