Hur man bäst skyddar sig mot brand i skördetider?

– Städning, städning och kontroll, säger Mikael Kalered, inre befäl vid Räddningstjänsten i Östa Götaland. Han vet vad han talar om. Brandman som bor på gården Bråborg utanför Norrköping.

– Man måste hålla efter torken. Det är oerhört viktigt att hålla rent. Dammansamlingar bildas fort. När torkarna går dygnet runt, som nu, måste man också ha noggrann tillsyn. För en gnista kan leda till en katastrof, betonar Mikael.

Sektioner är bra
Han uppmanar också verksamhetsutövare att sektionera sina lokaler. Stora öppna ytor kan vara praktiskt, men är ett enormt riskmoment. För att kunna begränsa en brand vill räddningstjänsten kunna stänga av delar av en fastighet. Då kan branden begränsas och släckningsarbetet koncentreras.

– Se över släckningsutrustningen. Är den aktuell? Rätt dimensionerad? På rätt plats? Och vet personer som arbetar på gården hur utrustningen fungerar och ska användas, manar Mikael.

Kontroll och översyn
Ett brandförlopp går extremt fort. Är det tort i markerna som nu och en frisk vind är varje sekund dyrbar. Men handlar du på rätt sätt kan du motverka att en totalbrand utbryter. Och är ni förberedda ökar chansen att rädda liv och egendom.

– Många bönder känner säkert en olust. Man har kanske äldre torkar som står och går nätterna igenom. Men gå igenom utrustningen. Kontrollerar funktionen. Smörjer. Ser över elinstallationer och släckutrustning och städar runt anläggningen. Då har man i alla fall gjort vad man kan, säger Mikael Kalered, inre befäl vid Räddningstjänsten i Östa Götaland.

Läs mer om brandskydd:

Minska brandrisken

Undvik brand i gårdens byggnader

Gör din egen brandövning

Fakta om bränder i lantbruk