I Östergötland brukas 27 procent av jordbruksmarken ekologiskt, enligt organisationen KRAV som lutar sig mot Jordbruksverkets statistik. Med jordbruksmark menas åkermark och betesmark.

Under de senaste 10 åren har marker med ekologisk odling ökat med 65 procent i Östergötland. I Södermanland ökade andelen med 44 procent under samma period och här brukas 27 procent av jordbruksmarken ekologiskt.

Stor ökning i Örebro
Örebro län utmärker sig. Från en låg nivå för 10 år sedan har ökningen varit rekordstor. 82 procent mer areal har tillkommit och idag är 22 procent av den odlade jordbruksmarken ekologisk.

– Det är glädjande att våra medlemmar är aktiva och söker nya affärsmöjligheter. De är villiga att satsa och investera i framtiden. Trenden är också tydlig. Hur mat produceras och var den kommer ifrån blir allt viktigare för hushållen, konstaterar Per Willén, regionordförande i Örebro län.

Ett djärvt mål
Men det är en bra bit kvar till regeringens mål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030. Förra året låg siffran på 20 procent. Längst fram ligger Jämtland som ifjol hade högst andel ekologiskt odlad jordbruksmark: 39,7 procent. Lägst andel finns i Skåne. Endast 8,4 procent av odlingsmarken brukades ekologiskt.

– Medvetenheten och intresset för det ekologiskt odlade ökar över hela linjen, konstaterar Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på KRAV.

Kan lyfta lönsamheten
Offentliga uppköpare som skolor, äldreomsorg och sjukhus liksom vanliga konsumenter och lantbruksföretag söker efter det mer ekologiska alternativen, hävdar KRAV som också ser en ökad internationell konkurrens.

– Vi ser att andra länder positionerar sig starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion, bland annat Frankrike och Danmark. En snabbare omställning här skulle kunna stärka tillväxten i svenskt lantbruk och öka såväl export som inhemsk försäljning, menar Carlberg.

Läs mer om undersökningen, klicka här.