Hur långt har Mersmak röjning kommit i Östergötland?
- Vi har haft kurser på fem platser inom Åtvidabergs Skogsbruksområde (SBO), med 150 deltagare. Det har varit jättetrevliga träffar med bra diskussioner. Planen är kurser i två SBO:n per år under projekttiden. Vilka SBO:n som arrangerar när kommer att presenteras på www.sakerskog.se.

Vad innehåller kursen?
- En uppstartsträff, en teorikväll, ett butiksbesök och en skogsdag. I butiken går vi igenom utrustningen. Under skogsdagen är vi ute i naturen och tittar på det som vi har pratat om under de andra träffarna. Den 28 september arrangeras en skogsdag söder om Åtvidaberg.
(Inbjudan kommer på SVs hemsida.)

Varför är det viktigt med röjning i skogen?
- Det är viktigt för skogens tillväxt, stormtålighet och viltet. Förr fanns röjning med i lagstiftningen, men det har förändrats. Vi vill att fler ska sköta om sin skog bättre och komma igång att röja.

Hur gör man för att delta?
- Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan eller mig. Kursen är gratis för deltagaren och alla med intresse är välkomna. Vi ser gärna att fler nyblivna skogsägare och tjejer anmäler sig.

Håkan kontaktas på: hajnytorp@gmail.com eller 072-506 20 62.