Från november 2019 till februari 2020 genomför Hushållningssällskapet och Styrelseinstitutet styrelseutbildning. Utbildningen vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller driver något annat företag inom de gröna näringarna samt till dig som är intresserad av att vara med i en styrelse eller strategiskt forum i lantbruksföretag.

Utbildningen ger kunskaper i:

  • strategiskt arbete, genomförande samt för- och nackdelar med olika typer av strategiska forum
  • krav och roller som ägare, ledare, styrelsemedlem och företagsledning
  • planering, drivande och utveckling av aktivt styrelsearbete
  • styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter enligt aktiebolagslagen

Kursen är upplagd på fyra träffar med hemuppgifter däremellan. Hemuppgifterna består i att arbeta med det egna företaget.

Följande datum och tider ingår i vinterns utbildning:

4/11 kl 9-12 Vreta Kluster

28-29/11 lunch till lunch på Lungna landet, Sommen

27-28/1 lunch till lunch på Lungna landet, Sommen

25/2 kl 9-12 på Vreta Kluster

Pris: 12 500 kr exklusive moms, inklusive kursmaterial, två övernattningar samt lunch, fika och middag vid övernattningstillfällena.

Utbildningen delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vill du veta mer?

I Östergötland och Jönköpings län är Hushållningssällskapet och Styrelseinstitutet utförare av utbildningen. Kontaktperson är Elenore Wallin, Hushållningssällskapet Östergötland, 0703-73 36 22.

Till anmälan

Klicka här för att komma till mer information och anmälningsformuläret!