Välkommen till LRF. Vad är ditt uppdrag?

- Jag ingår i LRFs centrala grupp av äganderättsexperter samtidigt som jag utgör en juridisk resurs och ett kompetensstöd för att komplettera och stötta den regionala organisationen. Mitt geografiska arbetsområde är Östergötland, Södermanland, Örebro, Mälardalen och Gotland. Främst kommer jag att arbeta med lantmäterifrågor, intrångsfrågor och infrastruktur.

Kan du berätta lite kort om dig själv?

- Jag har tidigare arbetat på LRF Konsult med bland annat fastighetsrättsliga frågor. Jag bor med man och två söner i Ljungsbro med Stjärnorps socken utanför husknuten med dess oändliga marker och stigar där jag gärna cyklar, simmar och springer.

Vad ska bli roligast med det nya jobbet?

- Att vägleda medlemmar som utsätts för olika typer av intrång eller problem samt att driva näringspolitiska frågor för att förbättra förutsättningarna för att verka inom de gröna näringarna i Sverige.

Angelica har sitt kontor på Vreta Kluster, Linköping. Du når henne på angelica.billevik@lrf.se.