Christophe Dequidt har rest världen över och besökt bönder och utifrån dessa möten skrivit en bok baserad på deras berättelser, politiken i landet och de klimatiska förutsättningarna.

Nu vill han göra liknande resa om EU:s bönder. I boken från den globala resan är varje land han besöker ett kapitel där han går igenom de politiska förutsättningarna, klimatiska och agronomiska och avslutar med ett antal ”testimonials” från lantbrukare – och skildrar deras specifika unika historia.

Han har 30 års erfarenhet inom jordbruk och har jobbat på några av de större jordbrukskooperativen i Frankrike.

– Ambitionen är hög. Förra boken fick mycket uppmärksamhet i Frankrike och den här boken kanske översätts till engelska och kan i så fall bli viktigt i EU-arbetet. Därför är det viktigt att Dequidt får en bra bild av svenskt jordbruk, säger Ingrid Rydberg, Platschef LRFs Brysselkontor.

Önskemålet var att göra gårdsbesök hos en mjölk- och en grisbonde och även gästa en spannmålsgård. Men tiden var en kritisk faktor. En talför ordförande som Peter Borring landade bra in i konceptet när också Jeanett Blackerts gård fanns i grannskapet. Dessutom fick författaren möjligheten att bekanta sig med den kornbod som Östgötaslätten är.

Under sitt Sverigebesök hann Dequidt också med att träffa tjänstemän på LRF, Näringsdepartementet, Lantmännen, Svenskt Växtskydd och tidningen Land, för att nämna några.