Hon fick ett uppdrag, och lyckades. Under sin fem veckor långa praktikperiod skulle Sandra Andersson arrangera en dikningskurs. Som kursledare anlitades Rune Carlsson, gräventreprenör som specialiserat sig på jordbruksdiken.

– Från början var 15 ungdomar anmälda, men fler har hängt på efter första träffen när de hört från kompisar att det var bra, berättar Sandra Andersson, praktikant på LRF-kontoret.

Gruppen har träffats tre gånger. Teori har varvats med praktik och vid tredje och sista tillfället fick deltagarna provköra grävmaskin.

Juridik och praktik
Studiecirkeln tog bland annat upp varför det är viktigt med dikning, vad man ska tänka på när man gräver, juridiken kring dikning och vad man gör om man hittar sällsynta djurarter i vattendraget.

Dikning är viktigt av både ekonomiska och biologiska skäl. För att kunna optimera skörden behövs en bra etablering av grödan, och då får det till exempel inte stå vatten på fälten utan vatten måste kunna rinna undan. Dikena utgör också naturligt vatten i landskapsbilden då underhållet av dem är betydelsefullt för den biologiska mångfalden.  

– Vi hoppas att det blir ringar på vattnet och att det kan bli fler sådana här cirklar, så att eleverna får fördjupad förståelse för dikningens betydelse, säger Erica Pershagen.

Diken behövs och ska underhållas
sac Dunbäck, går första året med lantbruksinriktning. Han säger att han blivit ifrågasatt varför han deltagit i studiecirkeln. Han hade då svarat att underhåll av diken ligger till grund för en hållbar produktion på jordbruksmarken.

– Deltagarna har olika anledningar att delta i cirkeln. En del är allmänt nyfikna, andra har upplevt problem med underhållet av diken på gården hemma eller på arbetsplatsen och är intresserade av att lära sig hur man kan gå vidare. Andra har ambitioner att starta entreprenörskap inom grävning framtiden och vill tillgodogöra sig kunskaper för det ändamålet, summerar Sandra Andersson.

Fördjupat samarbete med universitetet
Hon är LRF-kontorets praktikant från miljövetarprogrammet på Linköpings Universitet. Det är ett resultat av att LRFs regionordförande Peter Borring och Erica Pershagen, ansvarig tjänsteman för vatten- och miljöfrågor, träffade bland andra studierektorn för att diskutera samarbete som kan skapa en bro över till den gröna näringen för studenterna.

Ett av Sandras uppdrag under den fem veckor långa praktikperioden var just att arrangera den här dikningskursen, utanför schemalagd skoltid.