– Jag blev riktigt glad över det här priset. Vi arbetar med tydliga mål och uppföljningar. Det är något vi verkligen gillar och det har ju också gett resultat för oss i den dagliga verksamheten, berättar Nils Eld. 

Resan som egna företagare inom den gröna näringen började 2014 för Nils och Jenny. Under fem år har de arbetat aktivt och målmedvetet för att bygga upp en effektiv och lönsam nötköttsproduktion. De startade med 8 dikor och ett arrende. Idag har de närmare 160 djur och är påväg att betäcka 85 kor till våren. 

Ambitionen är tydlig. De vill utöka djurantalet ytterligare och drar sig inte för att bygga ut. De arbetar målinriktat för en hög överlevnad på kalvar och har förbättrat detta betydligt sedan starten. De fokuserar även på kalvarnas tillväxt. 

– Jag har varit anställd på gårdar förut, men det är något extra att få jobba mot de mål vi satt upp och hela tiden få sträva mot förbättring. Det är faktiskt mycket vi kan påverka, säger Nils och berättar hur deras arbete gjort att kalvvikterna ökat med 30 procent jämfört med fjolåret. 

Nils och Jenny arbetar medvetet med företagets ekonomi och strävar efter att nå en lättskött och effektiv produktion. Nils bidrar även med sitt kunnande och engagemang till att utveckla nötköttsproduktionen på andra gårdar. Han är inte speciellt orolig över köttdebatten som han tycker hamnat lite snett. 

– Är man ute och brukar jorden ser man hur kretsloppet fungerar i praktiken, att djuren fyller en stor och viktig funktion. Tyvärr tror jag många konsumenter kommer för långt från detta och saknar både insyn och insikt. Vi behöver betande djur för att få en biologisk mångfald i våra landskap, säger årets nötköttsföretagare.