Årets hållbarhetspris i Motala kan detta år gå till Claes Pettersson på Skedevi gård. Han konkurrerar med Emanuelssons Transport AB och Städarna i Sverige.

– Hållbarhet och klimat ligger i tiden och vi vill vara i framkant, dra vårt strå till stacken när det gäller en hållbar omställning, säger Claes.

Gården ligger på Östgötaslätten utanför Borensberg och markerna brukas i tredje generationen. 1995 utökades verksamheten med Bonnorp som varit i familjens ägor sedan 1995. Idag odlas det spannmål, jordgubbar och potatis på 200 hektar. Senaste tillskottet är en blåbärsodling.

Vindkraft som alstras går ut på kraftnätet medan hälften av gårdens elförbrukning produceras via solpaneler. Och el som alstras stämmer rätt bra med gårdens inriktning. Potatisodlingen och jordgubbarna kräver bevattning under den soldränkta årstiden, en anläggning som drivs av solel.

– Vi har bra tak som vetter åt rätt väderstreck. Jag har funderat på att utöka med fler paneler på mer ytor för att öka produktionen och då kan vi balansera ut mer el. Vindkraften började vi planera för 2005 så tog det ett par år med alla tillstånd innan vi kunde starta upp dem, minns Claes.

Blåser det rätta vindar på lördag kan han också få fånga in ett fint näringslivspris i Motala.