Kontaktuppgifter till dig som har ärenden till LRF:

LRFs växel och medlemsservice: 010-184 40 00

LRFs pressjour: 010-184 40 70

Beställa utskick till LRF-avdelningen: underlag skickas till inbjudan@lrf.se

LRFs regionstyrelse i:

Södermanland

Örebro län

Östergötland

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar medarbetarna på kontoret för LRF Södermanland, Östergötland och Örebro.