”Som markägare måste ni ta alla tillfällen att jaga gris. Ni behöver gå samman och organisera er. Göra klart med jägare och tillgängliga hundar, och komma överens om att få skjuta även när vildsvinen går över på grannens mark”.

Det menar David Pettersson med erfarenhet av förvaltning och viltvård. Antalet vildsvin spelar inte så stor roll. Det räcker med att några få vildsvin tillåts gå runt ostört och böka eller beta av grödorna. För den skadedrabbade lantbrukaren är antalet vildsvin ointressant det är mängden skador som spelar roll.

”Med rätt åtgärder och rätt skjutna djur kan ni hjälpas åt att bromsa utvecklingen. Ni behöver skjuta fler gyltor och suggor. Efter fem till åtta månader blir gyltan könsmogen. Vid gynnsamma år och bra med foder blir det snabbt många kultingar och en stor stam”, betonar David.

Han uppmanade mötets deltagare att se över avtal och direktiv kopplade till jaktarrendet. Genom att ta makten över jakten och viltförvaltningen kan markägaren även styra över vildsvinen och inte bara hantera älg och andra hjortdjur. Att hålla ett jämt jakttryck är viktigt. Ingen mark får vara fredad eftersom vildsvinen är extremt smarta djur och snabbt hittar frizoner.

”Incitament att göra något åt situationen måste drivas av markägaren. Annars är risken stor att ni medverkar till att släppa upp stammen”, varnade David.

Anders Johansson gjorde en snabbundersökning och konstaterade att vildsvin finns i princip över hela området. Gunnar Kjellin berättade om musteriets historia och hur de arbetar med produktutveckling.