Det var många raka besked från scenen på Vreta kluster när brandberedskap på landsbygden i Östergötland diskuterades under torsdagskvällen. Övergripande ansvar för en insats har räddningstjänsten som redan nu rustar för sommaren.

– Vi ser helt klart att det är fler bränder nuförtiden är tidigare, berättade Christian Lind från Räddningstjänsten Östra Götaland.

Tort i östra länsdelen
– Sett till området är risken är något förhöjd inom området mellan Åtvidaberg, Söderköping och Valdemarsvik. Det har sannolikt att göra med att området får lägre nederbördsmängder än andra delar, tillade han.

De senaste somrarna med långa torrperioder ställer nya krav på samhället och lantbruksföretagare. Med mindre markfukt, uttorkade mossar, lägre grundvatten, barkborreangrepp och mycket torrved i skogarna har brandrisken ökat. En gnista från skogsmaskiner eller andra redskap kan vara förödande.

Mer utrustning behövs
– Vi har gått igenom och inventerat vad som finns på gårdarna ute i länet. Det gör att vi har en god överblick och nu har resurser på många platser. Med lokalkännedomen och kunskapen om markerna blir vi också en värdefull resurs, slog Magnus Wessén fast som numera har en direktkontakt med räddningstjänsten, sköter samordning och administration kring en insats.

På hans önskelista fanns fler gödseltunnor, något som visat sig vara ett viktigt verktyg under de senaste årens bekämpning av skogsbränder. I dagsläget har han 49 stycken i rullorna men ser att behovet är det dubbla. Skördare och skotare står också på önskelistan. Den som har utrustning kan anmäla sig till Maskinringen.

Har studiecirkel om beredskap
Länsförsäkringar berättade vad som gäller för skogsägare och de lantbrukare som har djurbesättningar som kan hamna i farozonen. De klargjorde även för rättsläget när en lantbrukare går in med sin utrustning i ett uppdrag att släcka brand och uppmanade alla att se över sitt försäkringsskydd.

– Då de är inkallade gäller försäkringsskydd. Därför är det viktigt att ha gjort klart detta innan, att man finns med i Maskinringens system eller att räddningstjänsten tilldelat uppgiften. Sedan är det mycket man kan göra i förebyggande; se över vägar, att det är röjt och tillgängligt runt gården men också hur man kommer till vatten, menade Anders Wahl.

Under kvällen informerade LRF och Studieförbundet Vuxenskolan om studiecirkeln Beredskap som syftar till att öka beredskapen på gårdar och lokala nätverk.