Det blev en intressant debatt där många olika frågor diskuterades. Och den fråga som var mest laddad var den om byggandet på åkermark.

- De gröna näringarna är viktiga för Norrköpings kommun. Och förutom att man skapar direkta jobb inom jord- och skogsbruk så ger det många indirekta jobb inom industrin i Norrköping, säger Pontus Lindblom.

Norrköpings kommun har antagit livsmedelsstrategin och försöker jobba mer målinriktat med de gröna frågorna. Som ett led i det arbetet startar näringslivskontoret, på initiativ av avgående LRF-ordförande Per Helgesson och näringslivsdirektören, nu upp en referensgrupp bestående av ett gäng yngre aktiva företagare inom de gröna näringarna. Målet är att gruppen ska fungera som idé- och referensgrupp åt näringslivskontoret.

- Jag tror att det är ett bra sätt att jobba i framtiden. Det är enklare att påverka ju närmre makten man kommer och att man är med från början när frågor lyfts i kommunerna. Ofta så kommer vi in sent i debatten då många beslut redan är tagna, säger Per Helgesson.