Det kom plötsligt. Karriärsteget att bli kommunstyrelsens ordförande i Östergötlands tredje största stad. Det är också en kommun som utmärkt sig genom åren. När nationella jämförelser görs hamnar Motala i topp när det gäller den mat som lagas till skolor och äldreomsorg i de offentliga köken.

Bygg bostäder i skogskanten
Motala kommun intar också en topplacering när det gäller exploatering av jordbruksmark. Bara sju kommuner i landet har gått hårdare fram mellan 2011 och 2015, däribland Linköping och Mjölby, enligt Jordbruksverkets statistik.

– Det var sannolikt byggandet av nya riksväg 50 med dubbelspåret. Det var ett projekt som tog mycket mark. Men jag är bestämd, och kommer sätta mig på tvären. Det ska inte byggas på jordbruksmark. Kommunen har köpt in skog för att kunna bygga bostäder i attraktiv miljö, säger Annelie Almérus.

Odla mer på jordbruksmarken
Har man än gång byggt bostäder, vägar eller handelscenter på marken går den inte att återställa. Det går inte att odla på den igen.

– Vi behöver producera mer mat i Sverige. Vi har bra mark men en allt för låg självförsörjningsgrad. Ok, vi kan inte odla allt här i landet och behöver importera kaffe och bananer. Men vi kan exportera, det vi är duktiga på att odla, till andra. Vår djuromsorg är också unik och antibiotikahanteringen kontrollerad, säger hon.

Stolt över lokalproducerat
I hagen ner mot Vättern är det bedövande vackert. Särskilt sedan Annelie och maken Martin släppte in sina röda Angus som nu naturbetar området för att öppna landskapet och gynna den biologiska mångfalden. Hon anser att även kommunerna måste tänka hållbart, utifrån ett mångfaldsperspektiv.

– När vi gör upphandlingar ska vi göra det möjligt för lokala företag att lägga anbud, oavsett om det är lantbrukare, tjänste- eller serviceföretag. Vi behöver tänka till och skapa förutsättningarna. Det är inte fråga om gynnande utan en långsiktig plan för vilket företagande vi vill ha i vår region, säger Annelie.

Politiker ska tälla krav
Även om Motala skördat priser för sin kostpolicy är hon är öppet kritisk. Det ekologiska spåret har gått till överdrift. Import av europa-ekologiskt har trängt undan bra svenska och lokalproducerade varor. Här vill den nya ordförande för kommunstyrelsen se ett omtag. Så även i skolan och ställer krav på den egna förvaltningen såväl som på centrala myndigheter.

– Kunskapen om De gröna näringarna och hur mat blir till har stora brister. Lärarna vet det inte, och kan inte lära eller inspirera våra barn. Studie- och yrkesvalslärarna har heller ingen aning om hur yrket ser ut idag. Jag är övertygad att vi skulle kunna öka attraktiviteten för lantbruket om vi visade upp vart vi är på väg.

Öka kunskapen om mat
Annelie målar upp en bild som på hundra år tagit oss från ett hårt arbete där 80 procent hade sin försörjning från små tegar och ett par kor via hyttlösa traktorer och två skäriga plogar till dagens digitaliserade och automatiserade lantbruk med högavkastande precisionsodling där 2 procent är sysselsatta.

I grund och botten är hon en bondtös, som idag driver föräldragården. Under uppväxten blev det många timmar i stallet och på hästryggen. Dressyr, hoppning och fälttävlan har hon tävlat i. Ränderna går heller inte ur. Dottern Ida har tagit vid när det gäller den drivkraften.

Bonde - ett framtidsyrke
Annars var det intresset för matematik och studier i statistik som tog Annelie till Arbetsförmedlingen och jobbet som analytiker. Den minnesgode kan ha sett henne presentera prognoser för framtidsyrken som kan flippa eller floppa, något som påverkat studie- och yrkesval hos många ungdomar men också kommunernas prioriteringar på skolområdet.

Den 8 juni valdes hon till ny ordförande för kommunstyrelsen efter att Kåre Friberg (M) dömdes till 2,5 års fängelse för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. Förändringen kommer mitt i en mandatperiod. Plötsligt kan man tycka.

Lägg ner lokalavdelningarna
Men politik är inget nytt för Annelie. Som 15 åring tog hon ställning för Moderaterna. Olika uppdrag har följt genom åren, så det är en rutinerad kraft som ska leda Motala genom de utmaningar som väntar. Hon ser sig som en lagledare som ska fläta Alliansens väv men även inkludera oppositionen.

Så är hon också förtroendevald i LRF, kassör i lokalavdelningen Motala Västar Ny sedan 2006.

– Det är dags att LRF förnyar sig och gör ett omtag. Efter lantbrukets utveckling och strukturrationaliseringar har lokalavdelningarna ingen funktion längre. Vi är en handfull här ute, alla med en egen produktionsinriktning. Yrkesmässigt har vi inget gemensamt. Kommunnivån ser jag som en rimlig basorganisation.