hermelins webb.jpg

Hermelins, Fallsberg gård, Skänninge

Resan började hos Olof och Magdalena Hermelin på Fallsbergs gård utanför Skänninge. Där odlas potatis, spannmål, gräsmattor på rulle och så en för vår del av landet omfattande frilandsodling av grönsaker. Den ekologiska grönsaksodlingen startades upp för åtta år sedan när Magdalena klev in i familjeföretaget, och har sedan vuxit för varje år och omsätter idag cirka 3 miljoner kronor på 9 hektar. Både Magdalena och Olof har en bakgrund inom marknadsföring och ett yrkesliv långt från lantbruket, innan de 2007 flyttade hem och tog över gården.

 -Den erfarenheten är tydlig i deras sätt att utveckla sin verksamhet och byggandet av varumärket Hermelins, framför allt när det gäller grönsaksodlingen och gårdsbutiken. De har där kapat alla mellanhänder och jobbar direkt mot utvalda butiker i Stockholm och Östergötland och med sin egen gårdsbutik, berättar LRFs regionchef Erik Erjeby som var med på resan.

För att få det att fungera är det viktigt att ha butiker av tillräcklig storlek så att distributionen fungerar, men också omsättningen i butik så grönsakerna alltid är fräscha och fint exponerade. Just färskheten är en stor vinst vid direktleveranserna plus förstås närheten till kunderna och en större del av produktpriset.

- Det var kul att höra hur Magdalena jobbar med arbetskraftsförsörjningen inom grönsaksodlingen. Hon har under många år haft ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i Motala, som ger en riktigt bra support. Arbetsstyrkan på upp till 16 personer utgörs helt av nysvenskar av olika ursprung, som jobbar över säsongen på 4-6 månader och där en bas återkommer från säsong till säsong, säger Erik Erjeby.

Carl-Fredrik imponerades stort av besöket och fikadiskussionen handlade mycket om paketering och storytelling kring en produktion, men också tuffa marginaler för att nå lönsamhet.

alvastra webb.jpg

Orrenius, Alvastra Kungsgård, Ödeshög

Nästa besök tog avstamp i historien, hos Åsa och Thomas Orrenius på Alvastra kungsgård vid den medeltida klosterruinen. På gården, som är ett arrende från Statens fastighetsverk, bedrivs ekologisk äggproduktion, nötköttsproduktion på naturbeten på Omberg samt växtodling, allt i omfattande skala. Det är lätt att imponeras när man hör Thomas och Åsa berätta om sin verksamhet, och beskådar de ståtliga och luftiga stallbyggnaderna byggda för att smälta in i miljön och ge maximal djurvälfärd, liksom maskinparken med olika typer av jordbearbetningsmaskiner för sådd, gödsling och radhackning med optiskt styrning.

Uppe på berget visade paret Orrenius effekten av de betande djuren vid Ombergs jätteekar vid Storpissan, där betesdriften är återställd sedan 20 år tillbaka och miljön börjar återfå sin storhet i sluttningen mot Vätterns glittrande vatten. Under den medhavda picknicken hölls spännande diskussioner kring allt från naturturism till utmaningar med att vårda naturbetesmarker och lantbrukets konkurrenskraft och hållbarhetsfrågor. Carl-Fredrik summerade lunchen och diskussionen med vilken förmån det är att få vara landshövding i ett enastående vackert och varierat landskap som Östergötland där lantbruk och skogsbruk verkligen har en central roll i företagande och landskapsvård.

kasta webb.jpg

Jacobsson/Elander, Kasta Länsmansgård, Vadstena

Därefter rullade den lilla bilkonvojen mot Vadstena och Kasta länsmansgård där Erik Jacobsson och Charlotte Elander tog emot. På gården bedrivs en omfattande och variationsrik växtodling på 500 hektar, där djuren har lyst med sin frånvaro i minst 50 år vilket påverkar hur Erik och Charlotte tänker kring val av grödor och vård av marken. Hållbarhetsfrågorna hamnade naturligt i fokus under detta besök, bland annat markvård och kolbindning med framför allt genom fossilfri produktion, vilket har bedrivits på gården i tio års tid. Alla fordon på gården körs på RME, spannmål torkas med biobränsle, solceller ger grön el och alla transporter till och från gården går på förnybara bränslen. Spännande är också lösningen på delningsekonomi där RME-tanken är uppkopplad mot en mobilapp som möjliggör för grannar att tanka med sin telefon på gården, vilket motverkar mackdöden och hjälper fler att ställa om till förnybara bränslen och ta stora kliv i sina företag och hushåll. Ytterligare en positiv effekt av RME är att det inte är ett miljöfarligt bränsle, vilket gör lagring och hantering klart enklare än för fossila bränslen. Då Charlotte och Erik är delägare och djupt engagerade i Energifabriken, Sveriges främsta producent och leverantör av förnybara bränslen, så kretsade en hel del diskussioner kring den verksamheten och omställningen till förnybara bränslen i samhället i stort. Tydligt var att i den verksamheten är det nödvändigt att vara hållbarhetsexpert och stöd till företagarna för att lyckas utöver att vara bränsleleverantör.

LRF-ordförande summerar

- Carl-Fredrik Graf konstaterade i slutet av dagen att det inte var några dussinföretag han hade besökt, utan verkligen spjutsspetsföretag som driver utvecklingen. Han var djupt imponerad över de driftiga företagare han träffat och vilken insats de gör för vårt samhälle. Han uttryckte också uppskattning för den nära relation han fått med LRF Östergötland och det är ömsesidigt. Det känns bra att vår landshövding visar stort engagemang för det gröna näringslivet, säger Jeanette Blackert LRF Östergötlands ordförande och fortsätter.

- Landshövdingen efterfrågade fler resor, så vid nästa tillfälle kommer vi att lägga fokus på skogs- och mellanbygdsföretagens verklighet och utmaningar. Det är jätteroligt att visa upp spjutspetsföretag, men det är lika viktigt att visa upp företag med andra förutsättningar.