I september börjar Naturbeteskött från Östergötland att serveras i skolor och på äldreboenden. Allt fler kommuner vill nu också köpa certifierat Naturbeteskött från Östergötland. I nästa steg sker lansering även i utvalda butiker och restauranger.

För att kunna möta efterfrågan söker de efter intresserade uppfödare med betesdjur.

Många har djur som betar på naturbetesmarker runt om i Östergötland. Via Charkman i Norrköping finns nu en marknad som också betalar bättre för det arbete uppfödare och djur gör.

- Stor eller liten uppfödare spelar ingen roll – alla är lika välkomna.  Det som krävs är att köttet ska certifieras enligt Sigill Naturbeteskött, berättar projektledare Anna Jamieson som hjälper till under certifieringsarbetet.

Projektet Naturbeteskött från Östergötland ger dessutom ge en bra rabatt på kostnaden. 

  • Har du frågor om certifiering av Naturbeteskött, kontakta projektledare Anna Jamieson på 076-765 77 40, anna@naturbete.se
  • Har du certifierade djur att sälja och vill diskutera leveransvillkoren – ring vår koordinator Marcus Pettersson på 073-316 59 80

Läs mer om naturbeteskött på www.naturbete.se och om certifieringen, klicka här