David Pettersson finns som nummer åtta bland de 50 viktigaste ”influensers” i Sverige under 2020, när tidningen Land Lantbruk gjorde sin lista. David är en 37 årig mjölkbonde och jägare som i TV och radio berättat om lantbrukarens vardag, som utmanas av vildsvin, hjortar och rådjur.

Han har blivit en profil och uppskattad föreläsare. Davids medverkan i Aktuellt, dagstidningar och Vetenskapsradion Klotet talas det fortfarande om. Det är en riktig jaktupplevelse, med spänning och nerv. Lyssna här, länk till radioprogrammet.

– Smickrande att folk uppskattar det man gör. Men att få uppmärksamhet är inget som driver mig. Det är så otroligt känsligt att röra i dessa frågor. Många retar sig och man blir lätt osams med folk. Men det är kul att få uppbackning på detta sätt. Och för vår framtid är det nödvändigt, säger David.

Har du sett några resultat av opinionsarbetet?
– Flera viktiga frågor har tagits upp av högsta instans. Naturvårdsverket säger att viltskador i jordbruket ska halveras på 5 år. Det samma gäller i trafiken. Myndigheterna ska se till att viltkött kommer ut på marknaden. Vi ser också lättnader i regelverket för skyddsjakt, termiska riktmedel och åtelkameror. Det är framgångar, summerar David.

– Och att LRF nu också tar frågan på allvar. Förbundsstyrelsen lyfter viltet som ett av sina prioriterade områden och har gjort den till en samhällsviktig fråga. Även om medlemmar och lokalavdelningar under många år kämpat för att uppmärksamma situationen fick vi genombrottet i år, säger David.

Om du får önska dig något inför jul?
– En översyn av gällande jaktlagstiftning. Att lagstiftaren byter perspektiv. Vilt är inte bara är en resurs utan också är ett problem. För oss lantbrukare handlar det om framtidstro. Vi kan inte se en hållbar utveckling som det är nu, säger David.

– Vi blir hela tiden motarbetade av vildsvin och annat vilt. Samtidigt vill myndigheterna att vi ska öka livsmedelsförsörjningen och bidra till ökad biologisk mångfald. Men kostnaden för att odla blir för stor, vi tvingas överge åkermark som odlats i generationer, säger David som berättar att det finns lantbrukare som ger upp.

Hör bonden Clas om kampen mot vildsvinen

På topp 10 listan finns också Per Frankelius. Under året fick han den internationella forskarvärlden att göra en kullerbytta, eller ett paradigmskifte som det heter. Per är docent vid Linköpings universitet och motor i Agtech 2030, en spindel i den regionala forskningen.

Han såg att FNs klimatpanel IPCC inte räknade med lantbrukets positiva effekter som kolinlagringen. Frankelius artikel med forskningsresultaten publicerades i tidskriften Agronomy Journal och fick en världsomspännande uppmärksamhet.

Klimatsmart och hållbart
– Jag kunde inte smälta att jordbruket, en bransch som jobbar med växtodling, skulle den vara en av de värsta klimatbovarna. Jag tog upp frågan på olika seminarier, analyserade studierna, dokumentationen och litteraturen, intervjuade lantbrukare och experter, berättar Per för Lands reporter.

– Jag har aldrig tidigare upplevt ett så stort intresse för min forskning. Men det finns lika många forskare som är irriterade och de som är väldigt glada. Från lantbrukare har jag fått hundratals positiva reaktioner. Kan jag berika deras liv och självkänsla blir jag otroligt glad.

Lyssna gärna på Per Frankelius i podden Bonden & Jag

Som tredje östgöte på topp 10-listan finns Magnus Oscarsson från Ödeshög, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Han har höjt rösten för vikten av ökad svensk matproduktion. 2015 startade han Mjölkens dag i riksdagen och drev på för att (KD) skulle anta ett landsbygdspolitiskt program 2019.

Som ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet driver han på för att öka den svenska självförsörjningsgraden från dagens cirka 50 procent men också att bonden måste få betalt för sitt arbete. Han ser lönsamheten som en viktig nyckel liksom att svenska bönder får konkurrera på lika villkor.

Lyssna gärna på Magnus Oscarsson i Lands podd