Vad gör Almi?

- Vi har länge arbetat nära företagen i deras utmaningar och framgångar. Det har gett oss en unik erfarenhet om vad som behövs för att lyckas. Vårt uppdrag från vår ägare staten, är att skapa Hållbar tillväxt för företagen i Östergötland.

Hur kan Almi bidra?

- Det är lätt att fastna i gamla hjulspår och göra som man alltid gjort eller kanske till och med som tidigare generationer gjort. Det vi på Almi kan bidra med är att ni som företag kommer utanför den normala bubbla som ni rör er i inom branschen. Att med andra ögon ställa de frågor som får dig att fundera över varför du gör saker. Vi jobbar med företag i alla branscher vilket gör att vi kan ta med lärdomar över gränserna. I våra grupper sätter vi ihop mixade branscher. Våra kunder berättar om deras vinningar av att förstå andra branschers utmaningar, men även dra nytta av dess möjligheter. Det gör att man kan uppskatta sin egen situation och vända det självklara till en styrka. Kanske är det så att den omvärld som vi nu lever i tvingar oss att vara innovativa och hitta fler försäljningskanaler och erbjudanden. Torkan 2018, granbarkborren och nu pandemin får oss alla att fundera över framtidens möjligheter. Kanske behöver du komplettera din verksamhet med en gårdsbutik, skogsturism eller entreprenadverksamhet, en förändring och nya utmaningar för dig som företagare. Det kan röra sig inom allt från hur man tar betalt till marknadsföring av sitt nya erbjudande eller ledarskapsfrågor som kan kännas utmanande.

Vad vinner du på att samarbeta med Almi?

- De företag som vi jobbar med har ambitioner att utvecklas och växa. De har ofta en vardag under ständig tidspress, vilket kan hämma företagets utveckling. Ett möte med Almi skapar utrymme och ett sätt att prioritera framtiden. Vi har också kunskaper om hela stödsystemet och kan förmedla kontakter till rätt aktör istället för att du själv ska leta rätt på de tjänster som finns. Våra kunder upplever att nyttan med vårt samarbete är att det skett förändringar som man själv inte kunnat se i sin egen horisont men som blivit möjliga utifrån inspel med fler perspektiv. Almi blir ditt bollplank i högt och lågt när det gäller utvecklingen av dig och ditt företag. Det är i din egen kraft som förändringen finns och att göra det som känns omöjligt möjligt.