- Dagen inleddes med ett föredrag om vindkraft av Holmen, vilket gav möjlighet till viktiga diskussioner. Därefter fick styrelsen en inblick i nya ledamoten Carl Gudmundssons företagande. Tillsammans med ett par kompanjoner driver han ett expansivt företag med bland annat entreprenad, våtmarksprospektering och lantbruk. Det var intressant att höra dessa unga företagares visioner med en spännvidd från mikrobiologi i jorden på fältet till affärsplaner och framtidsprognoser, berättar Anna Åman.

I fält fick styrelsen insikt i effektiv våtmarksanläggning och fördelar med mellangrödor för att vårda jorden som ska bidra till goda skördar. Ett intressant systemtänk med jordbruk och betesmarker där ekologi och ekonomi möts på ett föredömligt sätt.

Under lunchen avtackades styrelsens tidigare ledamöter Marit Bohlin och Anna Hägge Nilsson, som avslutade sina förtroendeuppdrag vid regionstämman i mars.

- På eftermiddagens styrelsemöte diskuterades arbetsformer i styrelsens utskott och hur verksamhetsplaner och löpande frågor ska hanteras effektivt för största medlemsnytta. Särskilt aktuellt just nu är möten med länsledningen om förutsättningar för företagande i skogs- och mellanbygd. Det planeras även ett möte efter sommaren med riksdagspolitiker om vikten av medfinansiering till Eus jordbrukspolitik för att värna Sveriges livsmedelsproduktion och insatser för miljö och klimat.

Stora frågor under våren har varit ställningstaganden om att värna åkermark vid kommunal exploatering, implementering av livsmedelsstrategin i kommuner, äganderätt och intrångsfrågor, vattendirektivet, vindkraft, yttrande om länets regionala utvecklingsstrategi, politikeraktivitet om skogsutredningen, viltfrågor vildsvin, rovdjur och klövvilt och betydelsen att produktion av livsmedel och skog måste vara styrande i förvaltningen.

- Alla förtroendevalda och Östergötlands medlemmar ska känna stolthet att vara en del i LRF, tillsammans gör vi stor skillnad i mängder av frågor som berör oss alla, avslutar Anna Åman.

 

Avtackning Anna och Marit.jpg

Ordförande Jeanette Blackert avtackar sina tidigare styrelsekollegor Anna Hägge Nilsson och Marit Bohlin.