Kan du berätta om några av mötena?

- Ja, det kommer ju rapporter om ökade viltskador på grödor och i skogen. Och man måste göra något åt det, så vi tog kontakt med Södra, Häradsmarken, JRF och SJF. Vi träffades ute i skogen och diskuterade vad vi vill med viltstammarna. Vi insåg att vi har samma mål - livskraftiga viltstammar i balans med den naturliga fodertillgången. Om man som markägare frågar jägare ”Vad kan jag göra som markägare för att underlätta jakten för dig?” och jägaren frågar markägaren ”Vad kan jag göra för dig för att minska skadorna”, börjar man att hjälpa varandra, då blir allt lättare och bättre än att komma med pekpinnar ”Gör så här”.

- Vi ser även att det finns ett stort behov av utbildning om klövviltsförvaltning på ÄSO (älgskötselområde) och jaktlagsnivå. Man måste se på allt vilt i sina skötselplaner. Målet är att få fram all fakta på ett ställe så det underlättar för att göra skötselplaner.

Du har också intervjuats i direktsändning av P4 Östergötland tillsammans med Leif Thomsen på Svenska jägareförbundet. Vilka budskap förmedlade ni till lyssnarna?

- Att vi har inlett ett unikt samarbete mellan markägarorganisationer och jägarorganisationer i Östergötland. Att vi vill samma sak med viltstammarna, det vill säga livskraftiga viltstammar i balans med fodertillgången. Och att se på viltet som en tillgång.

Lyssna på inslaget här!

I mitten av augusti demonstrerade Agrigera automatisk stängsling mot vilt. Vad tar du med dig från studiebesöket?

- Det är intressant att det finns ett projekt som jobbar mot billigare och snabbare stängsling mot främst vildsvin på åkermark, men att det även går att bygga på med trådar för övrigt vilt också. Ett intressant och viktigt projekt som man hoppas att det lyckas.

Se en film där automatiska stängslingen visas

Läs mer: www.vildsvinsstopp.agrigera.se