Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) och oppositionsrådet Lars-Åke Pettersson (M) var eniga om att det var utmanande att ta sig igenom trafiklösningar som ska vara fartdämpande för bilister och ger plats åt gångtrafikanter och cyklister. Ingen plats för stora ekipage alltså.

– Vi har så många lantbrukare här och det är viktigt att vi inte bygger bort möjligheterna för dem, konstaterar Pettersson som fick se vägar som byggts om och smalnats av.

Nya tider ställer nya krav
–  Man ser det från ett helt annat perspektiv, säger Burenby efter att ha klivit ned från den breda och höga traktorn, som hon rattade själv under premiärturen som traktorförare.

De följdes av lantbrukare från kommungruppen, i en lång parad med traktorer, skördetröskor och vagnar på bitvis trånga gator, genom Skänninge, för att illustrera det moderna lantbruket där maskiner transporteras långa sträckor, till andra sidor av städerna för att bruka mark som tillhör gården genom till exempel arrende.

Ägg och potatis i kornboden
Turen gick till Fogdegårdens lantbruk i Hogstad. Bengt, Gustaf och Agneta Sturesson berättade om sitt företagande som omfattar växtodling, nötdjursavel, äggproduktion och vindkraft. Här fanns även mjölkproducenten Olov Wågbrant som lyfte miljö och klimat ur ett lantbruksperspektiv.

Svenska Äggs verksamhetsledare Marie Lönneskog Hogstadius presenterade äggnäringen i regionen. Östergötland är störst i Sverige på produktion av eko-ägg. Mjölby är också, enligt Jordbruksverket en kav de kommunen i landet med flest höns. Så Mjölby skulle lika väl kunna ha ett ägg i rondellen, som den berömda potatisen.

Värdera produktiv jordbruksmark högre
Alla var eniga om vikten att värna åkermarken som föder folket.

– Det är hård konkurrens om jordbruksmarken, och vi behöver den till livsmedelsproduktion. Men vi kan inte skydda varje kvadratmeter åker. Samtidigt måste samhället vikta åkermarken högre gentemot andra intressen. Mjölby kommun försöker värdera markerna och det är steg i rätt riktning, berömmer Peter Borring.

Det blev ett bra samtal mellan politiker, tjänstemän och kommunens livsmedelsproducenter. Om samexistens mellan de areella näringarna och andra intressen när samhällen växer med en färdplan mot mera hållbarhet, där jord- och skogsbruk erbjuder många lösningar.

Mervärde, lyssna på Poddarna med:

Peter Borring bjuder på en framtidsspaning 

Marie Lönneskog Hogstadius om mjölnarbiffen som satte Mjölby på kartan

Kvalité kostar, det vet Jeanette Blackert som förklarar