– Detta är en synnerligen olämplig plats för gruvbrytning, slog förbundsordförande Palle Borgström, LRF, fast när han välkomnade ett tiotal riksdagsledamöter från Östergötland och Jönköpings län plus flera lokalpolitiker från berörda kommuner.

Jeanette Blackert, ordförande LRF Östergötland, lyfte politikernas ansvar att ge lantbruksföretagarna tydliga besked om framtida livsmedelsproduktion och ingjuta framtidstro. Gabriella Chalin tog vid och gav en målande beskrivning av områdets branter, kuperade terräng och porösa berggrund.

– För oss är detta ett oerhört värdefullt tillfälle att få föra fram vår situation. Det är våra förtegare som drabbas om det skulle bli en gruva. Men också alla som bor i trakten. Dricksvatten är förutsättningen för ett gott liv. Här står det klart att vårt dricksvatten skulle bli kontaminerat och oanvändbart, säger Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande (KD) i Ödeshögs kommun.

Planerna på en gruva har diskuterats i över tio år. Tasman Metals har lämnat in ansökningar och överklaganden till myndigheter och regeringen i hopp om att få exploatera detta Natura 2000 område. Situationen har skapat ovisshet i trakten. Lantbruksföretagare vågar inte investera i framtiden.

– Det är många här i området som mår dåligt av att inte få ett avslut, säger riksdagsledamot Johan Andersson (S) som välkomnar en utredning där samhällets olika intressen vägs samman.

Uppdraget från samhället är tydligt – det ska produceras mer livsmedel och energi i Sverige. Frågan om vår beredskap och försörjningstrygghet har heller inte varit mer tydlig.

– Våra medlemmar vill leverera, men oroas av att andra intressen ges företräde, framför livsmedelsproduktionen. Det gör att utvecklingen går långsammare än den skulle kunna göra, om förutsättningarna var bättre och mer förutsägbara, säger Palle Borgström.

Jordartsmetaller används i mobiltelefoner, elektronisk utrustning, vindkraftverk och elbilar. EU importerar nästan hela sitt behov av sällsynta jordartsmetaller från Kina, Kongo och Ryssland. Men en av Europas största förekomster bedöms finnas här under marken i Norra Kärr.

På Adelövs Gård berättade lantbruksföretagaren Mikael Wik om den påverkan en gruva skulle få på livsmedelsproduktionen i området. Detta väckte reaktioner.

– Vi har en socialdemokratisk regering som säger sig älska gruvor. Då blir jag orolig, erkänner riksdagsledamot Emma Hult (MP) från Jönköping.

LRF är inte emot prospektering eller gruvbrytning. Men varje etablering måste värderas utifrån en avvägning mellan nytta och skada för att se om det är rimligt att starta den. När det gäller gruvplanerna i Norra Kärr bedömer LRF att riskerna för påverkan på vattnet förefaller vara alltför stora.

– Här finns en intressekonflikt. Ett utländskt mineralföretag vill ta över ett område där det produceras livsmedel, för att under en kortare tid bryta mineraler. Vi måste bättre väga nyttorna av en gruva mot skador och kostnader som den orsakar, säger, LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.