Mjältbrand lyder under epizootilagen och vissa åtgärder i bekämpningen av sjukdomen ersätts därför av staten. Vaccinet och tid för veterinär som utför vaccineringen är kostnadsfritt för djurägaren. Utöver veterinär följer i allmänhet någon eller några personer ytterligare med för att hjälpa till, man talar om ett vaccinationsteam. Inte heller vaccinationsteamet behöver djurhållaren betala för.

Rätt till ersättning

Vaccinationsteamet kan naturligtvis inte komma till gården och börja vaccinera utan att någon person som är bekant med gården är med och hjälper till, den personen kan också ersättas av Jordbruksverket. Jordbruksverket kan bara betala ersättning till den som är direkt inblandad i vaccineringen. Ersättning för arbetskostnaden är normalt 200 kr per timme om inte den faktiska kostnaden är högre. Har djurhållaren eller den anställde en högre lön ersätts denna kostnad. Denna lönekostnad ska styrkas vid ersättningsansökan. Inhyrd arbetskraft vid vaccinering ersätts med den faktiska kostnaden. Om djurhållaren hyr in arbetskraft för att utföra det som djurhållaren i normalfallet skulle ha gjort själv, till exempel tröska, för att kunna hjälpa vaccinationsteamet är denna kostnad inte ersättningsgill. Dock kommer troligen vaccinationen att gå smidigare och säkrare för både personal och djur om djurhållaren eller dennes anställde är med.

Gör noteringar

LRF kan inte ge något generellt råd hur du som djurhållare ska agera men vill uppmärksamma dig som medlem om detta dilemma. Däremot ska du naturligtvis notera all mertid som blir till följd av mjältbrandsvaccineringen. Skriv upp vad som gjorts, vilken tid det tagit och om möjligt kostnaden för det. Ha gärna en kontakt med Jordbruksverket innan du söker ersättningen så att du vet vad som gäller. För frågor kan du ringa till Jordbruksverkets kundtjänst, 0771-223 223, och be att få prata med handläggare för ersättningsfrågor och mjältbrand.

LRF för dialog om ersättningsfrågan

LRF kommer att ta med denna fråga om ersättningar i kommande diskussioner med Jordbruksverket för att kunna hitta mer praktiska regler, till förmån för både arbetsmiljö, djurskydd och kostnader för staten.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Marie Lönneskog Hogstadius, tillförordnad regionchef, 013-465 55 96.