– Redan den 9 november har de fem landshövdingarna som är ordförande i Vattendelegationerna möte med statssekreteraren i Miljö- och energidepartementet. Så under nästa vecka kommer vi att ta fram en debattartikel som de regioner som vill kan använda, berättar Markus Hoffman, som arbetar med vattenfrågor på LRF.

Miljardbeslut utan pengar

Debattartikeln kommer att ha vinkeln att det fortfarande finns många oklarheter i det nuvarande förslaget, att man fattar miljardbeslut samtidigt som det saknas pengar och att det måste göras en bättre utredning av vilka konsekvenserna blir för lantbruket om förslaget går igenom.

– Vi träffas också kontinuerligt med Svenskt Vatten, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv som har ungefär samma utgångspunkter i detta som LRF, säger Markus Hoffman.

Kommunerna i samma båt

En framgångsfaktor hittills är det energiska påverkansarbete som har skett ute i regionerna och där fortsätter man att hålla kontakter med sina delegater.

– Man pratar framförallt mycket med de kommunala delegaterna som förstår våra synpunkter eftersom kommunerna också kommer att drabbas av många av åtgärderna. Och även med industri och näringsliv finns en samsyn när det gäller konsekvenserna för företagandet i regionen, säger Markus Hoffman.

Vattensamordnare kan stötta

Han känner att hela organisationen mobilserar inför en slutspurt i vattenfrågan. Den som behöver tips eller stöd i sitt arbete kan höra av sig till de vattensamordnare som finns i de flesta regioner. Har man ingen sådan i sin region är man välkommen att kontakta Markus Hoffman på 08-787 57 44 eller markus.hoffman@lrf.se.

– Och även om det är sent, så är det inte för sent att bjuda ut delegater och visa vilka konsekvenser förslaget skulle få i verkligheten, säger Markus Hoffman. 

Det är en aktivitet som man har goda erfarenheter av i till exempel Sörmland som tidigare har delat med sig av sin checklista för gårdsbesök i samband med Vattendirektivet. Du kan ladda ner den här intill.