Inom svensk djuruppfödning och djurhållning används antibiotika med stor försiktighet och endast vid sjukdom medan man på många håll i EU använder antibiotika i förebyggande syfte.

My Sahlman, smittskyddsexpert på LRF, fungerar inte förbudet mot tillväxtbefrämjande antibiotika inom EU i från 2006?

Antibiotika går fortfarande inte att köpa fritt utan måste förskrivas av en veterinär. Tyvärr förskriver många veterinärer i Europa ut antibiotika i förebyggande syfte till friska djur vilket gör att mängden använd antibiotika inte minskar, i vissa länder ökar den i stället.

Kommer den ny lagstiftning ska beslutas under 2016 påverka förbrukningen av antibiotika inom unionen?

Tyvärr föreslås i praktiken ingen begränsning av att använda antibiotika förebyggande till friska djur vilket gör att mängden förbrukad antibiotika inte lär minska. Det är dock positivt att det finns förslag på inskränkningar i hur antibiotika, som är sistahandspreparat inom sjukvården, ska få användas.

Hur arbetar LRF för att påverka beslutet som ska tas 2016?

LRF är den lantbruksorganisation i Europa som arbetar mest aktivt för att påverka beslutsfattarna. En anledning är att Sverige är det land där lantbruksnäringen använder minst antibiotika inom EU. Vi tycker det är fel att använda antibiotika för att kunna producera billigare livsmedel. Antibiotika är ett livsviktigt läkemedel som vi ska vara rädda om.

Se inslaget i Rapport här. (Ca 18:25 in i klippet)

Lyssna på inslaget i Ekot här.