Den nya svenskmärkningen är livsmedelsbranschens svar på konsumenternas efterfrågan på svenska råvaror och svenskproducerade livsmedel. Det har länge funnits önskemål om att svenska produkter ska vara lättare att hitta. Märkningen ska också bidra till det pågående politiska arbetet med att stärka och utveckla svensk matproduktion.

Mjölk, ägg och kött

Svenskmärkningen ska vara gemensam för alla livsmedelskategorier. Den kommer att finnas på mjölk, ägg och kött som är 100 procent svenska och på sammansatta livsmedel som innehåller minst 75 procent svenska råvaror. Om ett sammansatt livsmedel innehåller mjölk, ägg eller köttråvaror måste de vara 100 procent svenska.

Alla steg i livsmedelsproduktionen, inklusive förädling och packning, måste ha också ha gjorts i Sverige, för att ett företag ska kunna sätta märkningen på sin produkt.

En av LRFs viktigaste frågor

LRFs VD Anders Källström har varit en av de drivande aktörerna i samarbetet för den nya svenskmärkningen.

– Det här är en av topp tre-frågorna i LRF sedan lång tid. Så det känns väldigt bra att äntligen ha fått till en tydlig modell i på det här viktiga området.

Eftersom det är en så stor fråga har LRF känt att vägen till framgång är att liera sig med andra aktörer. Vägen har inte alltid varit spikrak eftersom flera olika intressen funnits med i processen. Anders Källström påpekar att komplexiteten tilltar när man börjar röra sig uppåt i kedjan.

– LRF representerar primärproduktionen och jag är otroligt stolt över att vi kunnat driva det här framåt och att det nu blir verklighet.

Ut i världen

En annan aspekt med märkningen är att det är viktigt att den fungerar på den internationella marknaden.

– Det här är ett märke som ska ut i världen. Intresset för svenska produkter är stort på vissa delmarknader, det har vi sett till exempel i våra kontakter med Kina, säger Anders Källström.

Svenskproducerade råvaror som är förädlade och packade utomlands kommer inte att kunna svenskmärkas. Anders Källström hoppas att det skapar ett tryck på livsmedelsindustrin att lägga mer av efterproduktionen i Sverige.

– Vi har ju till exempel redan sett hur många har byter ut importerad mot svensk råvara i sina egna märkesvaror som en följd av den stora efterfrågan på svenska produkter.

Tre platser i styrelsen

Tidplanen för svenskmärkningen är att samarbetet formaliseras i ett bolag där man nu utser en styrelse som ska tillsätta en VD. LRF har tre av totalt nio platser i styrelsen. Den ena överlåter man till Svenskt Kött som man vill ska ingå i modellen. LRFs två styrelseledamöter blir Åsa Odell från riksförbundsstyrelsen och Anders Holmestig, avdelningschef och vice VD för LRF.

– Bolaget kommer att vara igång under senhösten och i slutet av 2015 eller i början av 2016 kommer verksamheten att börja märkas på marknaden, säger Anders Källström.