I en ledartext i Dagens Industri den 27:e oktober argumenterar Lotta Engzell-Larsson för att en köttskatt ska införas i Sverige. 

I nästan samtliga fall när produktion och konsumtion av kött kritiseras används medvetet begreppet ”köttindustrin”. Syftet är att anonymisera och misstänkliggöra. När det gäller produktion av mat är ”industri” ett ord som inte klingar positivt. Det är märkligt att en tidning som heter ”Dagens Industri” använder det billiga knepet.

Det är ju jag som är köttindustrin!

Det är Jan och Inger i Garsås, Pelle i Djura och Per-Arne i Evertsberg – små och stora köttproducenter i nästan hela landet. När vi beskrivs i mer positiva ordalag, så brukar vi kallas för bönder, jordbrukare eller livsmedelsproducenter.

Vi känner helt enkelt inte igen oss i den beskrivning som blir allt vanligare: en stor och mäktig industri med ljusskygga metoder för politisk påverkan. Om det vore så att våra lobbyorganisationer vore så mäktiga, så borde det väl märkas i en positiv utveckling av vår bransch. Vinsterna borde vara i klass med bankernas och bonusarna borde slå i taket. Men så är det ju inte.

Vi bönder slåss med ständigt vikande lönsamhet. Många tvingas ha andra jobb vid sidan av för att har råd att bo kvar på gårdarna. Branschen präglas av en hög grad av idealism och gratisarbete. Vi är bönder därför att vi älskar våra djur och för att vi känner en glädje i att producera den viktigaste varan som finns, nämligen mat.

En köttskatt skulle troligtvis få katastrofala och icke önskade effekter. Såvida inte konsumenternas betalningsvilja ökade i motsvarande grad, så skulle möjligheten att tjäna pengar i köttets värdekedja försämras. De som skulle få det svårast är de producenter som redan i dag har svårt att få lönsamhet. Det handlar om producenter med litet antal djur och producenter som har gårdar som ligger långt ifrån marknaden. Små köttproducenter i norra Sverige, alltså. Den billiga importen av tillfälliga överskottspartier på världsmarknaden skulle gynnas.

Är det verkligen en klok politik? Att rasera företagandet i en redan sargad landsbygd. Att slå undan fötterna för mindre producenter. Att utarma och förbuska landskapet och äventyra artrikedomen och den biologiska mångfalden.

Det verkar som att en helt felaktig bild av hur livsmedelsproduktionen i Sverige går till har smugit sig in på Dagens Industris ledarredaktion.

Välkomna ut på ett studiebesök! Välkommen ut i det svenska köttindustrilandskapet och välkomna ut att besöka oss köttindustrialister.

Martin Moreus, ordförande LRF Dalarna


Här kan du läsa Smålandspostens reaktion på samma ledare:

Köttskatt –nej, tack!

Vill du läsa Martins blogg, se här http://blogg.land.se/bonde-pa-riktigt/