Naturskogs kärnverksamhet är skötsel av tätortsnära skogar, naturreservat, naturvårdsområden och betesmarker. Företaget erbjuder också förvaltningsplaner och förvaltning av skogsfastigheter. Naturskog har 13 heltidsanställda. Som redskap i markskötseln använder man även betesdjur i form av nötkreatur och får.

– Det är en stor ära att få ta emot priset. Det var inget vi kunde ta för givet eftersom konkurrensen har varit så hård, sa Eva Pettersson och passade på att visa ett bildspel om vad som motiverar i hennes och Peter Saarikoskis företagande.

”Tänk nytt” och ”Det SKA gå” är deviserna som har lett till framgång. Nätverkande har också varit en viktig faktor.

– Man konkurrerar med kollegorna om anbuden, och när man har fått jobbet samarbetar man, berättade Peter Saarikoski.

Juryns motivering till utmärkelsen lyder:
”Peter Saarikoski och Eva Pettersson, med företaget Naturskog AB, har funnit sin nisch i skötsel av tätortsnära naturvårdsområden. 13 anställda, underentreprenörer och gårdens betesdjur är delaktiga i framgången. Peter och Eva är inspiratörer när det gäller att utveckla nya affärer i de gröna näringarna. Naturskog AB har starkt tillväxtfokus, företaget präglas av entreprenörskap kombinerat med god struktur och ordning och reda.”

Årets Spjutspets är en tävling där ett antal snabbväxande och lönsamma lantbruksföretag med hållbara affärsplaner, god djurhållning och attraktiva arbetsplatser analyseras. Av de företag som nomineras utses ett till Årets Spjutspets. Tävlingen finansieras och arrangeras av LRF i samarbete med LRF Konsult, Land Lantbruk, Swedbank och samverkande Sparbanker.