Tillsammans med mjölkbonden Elin Torstensson från Österbybruk belyste Åsa den kris som svensk mjölkproduktion befinner sig. Det ökande kostnadsläget i kombination med en ersättning som ligger under 1985 års ersättning är en ekvation som få mjölkbönder får att gå ihop.

Åsa Odell lyfte fram faktorer som ligger bakom det höga kostnadsläget och vilka åtgärder som krävs för att vända den negativa situationen för mjölkbönderna. Exempelvis måste de högre dieselskatterna och svensk lagstiftning, som är betydligt striktare än i konkurrerande länder, ersättas eller jämnas ut.

Som avslutning skickade Elin Torstensson en uppmaning till Sveriges konsumenter för att stärka svensk mjölkproduktion, genom att köpa svenskproducerad mjölk.

Åsa Odell avslutade med att konstatera att lönsamheten för Sveriges mjölkbönder måste öka då den utgör hela den svenska landsbygdens ryggrad. Budskapet var tydligt, Sveriges mjölkbönder innebär inte endast bra mjölk, utan ger också Sverige sitt kulturlandskap, bra kött och jobb i hela landet.

Se inslaget från Nyhetsmorgon här.