LRF har förstärkt arbetet inom ägande- och brukanderätten, som är en av LRFs högt prioriterade frågor. Fyra regionalt placerade experter i norra, södra, östra och västra Sverige fungerar som juridiskt stöd åt regionerna och länk till riksförbundet som också har förstärkt med en expert. Alla som arbetar med frågorna samlas i en gruppering som kallas ÄG, Ägande- och brukanderättsgruppen.

Förtroendevalda och medlemmar

Gruppen samordnas av Björn Galant som berättar att man efter höstens möten funnit ett fungerande format för träffar med medlemmar och förtroendevalda.

– Vi inleder med ett förmöte med förtroendevalda och diskuterar aktuella frågor och olika problemställningar och möjligheter kopplade till arbetet med ägande och brukande hos dem. Därefter följer ett medlemsmöte, där vi går igenom bakgrund och arbetet framåt med ägande- och brukanderätten. Och så tar vi upp ett antal aktuella ämnen.

Många har synpunkter på annans markanvändning

Frågeställningarna varierar beroende på var i Sverige man befinner sig. Men framförallt kan Björn Galant se att det inte bara handlar om att ta mark i anspråk för till exempel infrastrukturbyggen som el och vägar, utan att det i allt större grad rör sig om inskränkningar i brukanderätten.

– Det är jättemånga i samhället som har synpunkter på hur mark de själva inte äger borde brukas. Strandskydd, artskydd, vattendirektiv och vattenskydd kan till exempel medföra allvarliga hinder i bondens brukande, medan ersättningen för inskränkningarna idag är mycket osäker. Samhället vill helt enkelt lägga hela fakturan i knät på bonden. LRF arbetar för att få till en diskussion om hur kostnaden för dessa bördor ska fördelas.

Kontakta regionen

Flera av de genomförda mötena har haft över hundra deltagare. LRF Konsult och Studieförbundet Vuxenskolan har medverkat och bidragit med bland annat information om avtal och villkor.

Nu finns alltså ett bra upplägg för att informera om och diskutera frågorna och fler sådana möten kan ordnas under 2016. Kontakta din region och anmäl intresse.