Frågeställningen handlar, något förenklat, om att EU-kommissionen inte anser att drivmedel som tillverkas av det man kallar ”livsmedelsbaserade grödor” får gynnas skattemässigt, oavsett vilken klimatnytta de ger. Detta innebär att nya satsningar på biodrivmedel i Sverige kan bli utan skattesubventioner.

Förlorade affärsmöjligheter

– LRF är för det första kritiskt till uttrycket ”livsmedelsbaserade” som antyder en det finns en motsättning mellan livsmedel och energi, vi menar att alla grödor behövs. Och att varje drivmedels klimatpåverkan ska vara grunden för beskattning, säger Elina Matsdotter, energi- och klimatpolitisk expert på LRF, och fortsätter:

– Men framförallt är vi oroade över att den här typen av förslag sätter totalstopp för utvecklingen av alla biodrivmedel och omintetgör det som tidigare har bedömts som fullt möjligt – att Sverige har en fossilfri fordonsflotta 2030. Det innebär också förlorade affärsmöjligheter för LRFs medlemmar.

Hela branschen står enad

Transportsektorn står för en majoritet av utsläppen och därför behövs långsiktiga regler och styrmedel inom drivmedelsområdet.

– Det finns flera aktörer som står redo att investera i nya anläggningar för biodrivmedel. Men det går ju inte när de politiska förutsättningarna kan ändras så här snabbt, säger Elina Matsdotter.

LRF jobbar tillsammans med hela biodrivmedelsbranschen, från producenter av energigrödor till industrin och fordonstillverkare, för att driva frågan både på nationell nivå och på EU-nivå så att man får en lagstiftning som främjar utvecklingen av en fossilfri framtid.

– Frågan är oerhört viktig för oss, ur flera perspektiv, och måste upp på högsta politiska nivå. Vi förväntar oss att ansvariga politiker, och helst statsministern, tar fajten med EU-kommissionen. Det första är att ta tag i om regeringen menar allvar med att Sverige ska ta klimatkliv och bli ett av världens första fossilfria länder, som uttrycket var i regeringsförklaringen i förra veckan, säger Elina Matsdotter.